Afbud:

Ved eventuelle afbud bedes du aflyse på tlf. nr. 27128821 i så god tid det er dig muligt.
Hvis jeg modtager et afbud senere end kl. 8.00 den dag, hvor behandlingen eller mødet  skal finde sted, ser jeg mig desværre nødsaget til at fakturere for sessionen.