Litteratur om børn, sansning og motorik

Gjesing, Gudrun.
Kropumulige unger- kroppen som basis for trivsel, udvikling og læring
Institut for Idræt, Kbh.´s Universitet.

Gjesing, Gudrun.
Kroppens muligheder og kropumulige unger.
– i indskoling, fritid og hjemme.

Gjesing, Gudrun.
Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet- i dagpleje, børneinstitution og derhjemme.
Forlag: Kroghs.

Gjesing, Gudrun. Medforfattere: Inga Najbjerg Christensen og Lise Hostrup.
Vandaktiviteter – mulighedernes ocean
Forlag: Kroghs/Dafolos.

Gjesing, Gudrun . Medforfatter :Anton Niemann Jensen.
Gøgl i hverdagen – sådan!
Forlag: Dafolos.

Lylloff, Monica ” Seje Mor”
Anmeldelse af Seje Mor

Ahlmann, Lise.
Bevægelse og udvikling.
Forlag: Hans Reitzels forlag

Wegloop, Mette Vainer og Lone Spliid
Leg med din baby.
Forlag : Politikkens forlag

Engelsk litteratur om børn, sansning og motorik

Hannaford, Carla
Smart moves
-why learning is not all in your head.
Forlag: Great river books