Individuel behandling

Gennem målrettede aktiviteter, hvori der indgår brug af specialt designede sansemotoriske redskaber, behandles barnet/den unge på det niveau, som udfordrer og fører til succesoplevelser og mestring.

Under uforstyrrede rammer og uden andre at måle sig med, opnår barnet/den unge den ro og fokusering i aktiviteterne, som er afgørende for, at færdighederne udvikler sig lystbetonet og effektivt så de kan overføres til hverdagen.

Som behandlende ergoterapeut er jeg ansvarlig for struktur , valg af redskaber og graduering af aktiviteterne , så de fremmer sansemotoriske færdigheder.