Konsultativ rådgivning og vejledning
af forældre og fagpersoner

For de børn og unge, som ikke har behov for individuel ergoterapeutisk behandling, vejledes omkring udviklingsfremmende aktiviteter, strategier og metoder, som med fordel kan overføres til barnets/den unges hverdag i hjem, institution/skole og fritid.