Ny ydelse: Integrated listening –
anerkendt udviklingsfremmende lytteterapi.

Information om Safe and Sound Protocol (SSP)

Safe and Sound Protocol

Dr. Stephen Porges

 

Information om Safe and Sound Protocol (SSP).

SSP er udviklet af Dr. Stephen Porges, som er internationalt anerkendt forsker i neurofysiologi. 

SSP er baseret på Dr. Stephen Porges “Polyvagale Teori”, om Vagus nervens funktion og rolle, i afstemning af det autonome nervesystem med afbalancering af den fysiologiske tilstand tilfølge.  SSP er udviklet på baggrund af 4 årtiers forskning i forholdet mellem det autonome nervesystem og sociale og følelsesmæssige processer.

Den følelsesmæssige og fysiologiske tilstand hos mennesket kan være afgørende for, hvordan vi indgår i socialt samspil, hvordan vi lærer og hvordan vi løser opgaver. SSP bygger på neuroplasticitet (hjernens kapacitet for organisatorisk og funktionel forandring) og består af lytning til musik, der er blevet behandlet og filtreret specifikt med henblik på at regulere nervesystemets tilstand, fremme en følelse af tryghed samt evnen til at indgå i socialt samspil. Denne forbedrede fysiologiske tilstand kan reducere sensorisk følsomhed særligt med hensyn til lydpåvirkning og kan fremme lytterens evne til at forstå og indgå afstemt i kommunikation, og forstå den følelsesmæssige betydning af sproget. Når samspil og kommunikation forbedres, kan det indvirke positivt på social adfærd og engagement.

SSP er et 5 dages lytteterapeutisk program, som har til formål at reducere lydfølsomhed, stress og følelsesmæssig ubalance samt styrke socialt engagement og kommunikation. SSP afbalancerer den fysiologiske og følelsesmæssige tilstand, så lytterens udgangspunkt for samspil, kommunikation, læring og selvforståelse forbedres. Forskningsbaseret terapi har vist gode resultater for en række målgrupper, eksempelvis traumeramte børn, unge og voksne, samt børn og unge med sanseintegrations forstyrrelser, autisme og ADHD.

SSP er oprindeligt udviklet til reduktion af auditiv hypersensitivitet (lydfølsomhed). Metoden har yderligere vist sig at have positiv effekt på eksempelvis følgende områder: 

 • Traumerelateret tilstand.
 • Socialt engagement.
 • Følelsesmæssig adfærd og kontrol af temperament.
 • Selvregulering / modtagelighed for ydre regulering.
 • Ængstelse og stress.
 • Kommunikation og samspil.
 • Forstyrrelser i opmærksomhed og koncentration.

Musikken som indgår i SSP er audio-teknologisk bearbejdet med henblik på at modne og træne hjernen til større tolerance for lydpåvirkning, og forbedret auditiv perception af den menneskelige stemme.  SSP består af 1 times lytning til enten børne,- eller voksen spor med bearbejdede musiknumre via hovedtelefoner i 5 dage under nær supervision af kvalificeret behandler.

SSP praktiseres kun af kvalificerede behandlere, som har gennemgået træningskurser ved Integrated Listening Systems. Ergoterapeut Ingelis Arnsbjerg har gennemgået 2 workshops med Dr. Stephen Porges, suppleret med opfølgende e-learning og har i april 2019 deltaget i en International SSP konference.  

Ingelis har i oktober 2019 indledt en uddannelse som certificeret instruktør i Integrated Listening Systems (iLs) og i SSP. Instruktør uddannelsen foregår i Seattle Wa. og i Denver Co.  og planen er, at Ingelis fra forsommeren/sensommeren 2020, vil kunne afholde kvalificerende kurser i Danmark.

Yderligere oplysninger fås via dette link.: http://integratedlistening.com/ssp-safe-sound-protocol/ eller hos Ingelis Arnsbjerg, Aut. Ergoterapeut Tlf. 27128821 Mail: sansogsamling@mail.dk

Information om Safe and Sound Protocol (SSP) til voksne

Safe and Sound Protocol

Dr. Stephen Porges

 

Information om Safe and Sound Protocol (SSP).

SSP er et 5 dages lytteterapeutisk program, som har til formål at reducere lydfølsomhed, stress og følelsesmæssig ubalance samt styrke socialt engagement og kommunikation. SSP afbalancerer den fysiologiske og følelsesmæssige tilstand, så lytterens udgangspunkt for samspil, kommunikation, læring og selvforståelse forbedres

SSP er udviklet af Dr. Stephen Porges, som er Psykiater og internationalt anerkendt forsker i neurofysiologi. 

SSP er baseret på Dr. Stephen Porges “Polyvagale Teori”, om Vagus nervens funktion og rolle, i afstemning af det autonome nervesystem med henblik på at fremme indre ro, tryghed og følelsesmæssig balance.  SSP er udviklet på baggrund af 4 årtiers forskning i forholdet mellem det autonome nervesystem og sociale og følelsesmæssige processer.

Den følelsesmæssige og fysiologiske tilstand hos mennesket kan være afgørende for, hvordan vi indgår i socialt samspil, hvordan vi lærer og hvordan vi løser opgaver.  

SSP bygger på neuroplasticitet (hjernens kapacitet for organisatorisk og funktionel forandring) og består af lytning til musik, der er blevet behandlet og filtreret specifikt med henblik på at regulere nervesystemets tilstand, fremme en følelse af tryghed samt evnen til at indgå i socialt samspil. En mere afbalanceret fysiologiske tilstand kan fremme lytterens evne til at forstå og indgå mere reguleret og afstemt i menneskelig kommunikation, og forstå den følelsesmæssige betydning af sproget. Når samspil og kommunikation forbedres, kan det indvirke positivt på social adfærd og engagement og kan være stressreducerende.

Forskningsbaseret terapi har vist gode resultater for en række målgrupper, eksempelvis børn, unge og voksne,  med sanseintegrations forstyrrelser, autisme og ADHD.

SSP er oprindeligt udviklet til reduktion af auditiv hypersensitivitet (lydfølsomhed). Metoden har yderligere vist sig at have positiv effekt på eksempelvis følgende områder: 

  • Traumerelateret tilstand.
  • Socialt engagement.
  • Følelsesmæssig adfærd og kontrol af temperament.
  • Selvregulering / modtagelighed for ydre regulering.
  • Ængstelse og stress.

 

 • Kommunikation og samspil.

 

 • Forstyrrelser i opmærksomhed og koncentration.

Musikken som indgår i SSP er audio-teknologisk bearbejdet med henblik på at modne og træne hjernen til større tolerance for lydpåvirkning, og forbedret auditiv perception af den menneskelige stemme.  SSP består af 1 times lytning til enten børne,- eller voksen spor med bearbejdede musiknumre via hovedtelefoner i 5 dage under nær supervision af kvalificeret behandler.

SSP praktiseres kun af kvalificerede behandlere, som har gennemgået træningskurser ved Integrated Listening Systems. Ergoterapeut Ingelis Arnsbjerg har gennemgået 2 workshops med Dr. Stephen Porges, suppleret med opfølgende e-learning og har i april 2019 deltaget i en International SSP konference.  

Ingelis har i oktober 2019 indledt en uddannelse som certificeret instruktør i Integrated Listening Systems (iLs) og i SSP. Instruktør uddannelsen foregår i Seattle Wa. og i Denver Co.  og planen er, at Ingelis fra sensommeren 2020, vil kunne afholde kvalificerende kurser i Danmark.

Yderligere oplysninger fås via dette link.: http://integratedlistening.com/ssp-safe-sound-protocol/ eller hos Ingelis Arnsbjerg, Aut. Ergoterapeut Tlf. 27128821 Mail: sansogsamling@mail.dk

 

Information om Integrated Listening Systems ( iLs ).

Integrated Listening Systems (iLs):

iLs er en lytteterapi med multisensorisk påvirkning, som har til formål at fremme,  organisere og styrke hjernefunktioner.

iLs kan modne og fremme sensorisk bearbejdning, opmærksomhed, koncentration, læring og kommunikation, samt styrke motorisk og sproglig udvikling.

iLs metoden er baseret på det forhold, at hjernen kan udvikle sig såvel anatomisk som funktionelt i reaktion på specifik stimulation. Denne neurologiske proces er  videnskabeligt veldokumenteret og betegnes ” neuroplastisitet ”.

iLs metoden kombinerer en videnskabeligt velfunderet form for lytteterapi med aktiviteter som kan styrke visuo-motorisk kontrol og opmærksomhed, grov- og finmotorik, balance og koordination.

Behandlingsprogrammerne og deres varighed:

iLs tilbydes gennem hjemmetræningsprogrammer, som er designede med henblik på at styrke forskellige udviklingsområder og funktioner.

Barnet/den unge lytter til klassisk musik i sessioner af 1 times varighed via høretelefoner af høj kvalitet.

Programmerne består af 20-60 sessioner og der lyttes 3-5 gange ugentligt.

iLs kræver engagement og målbevidsthed:

Behandlingen kan opleves som langvarig, og det er krævende for de fleste, at integrere iLs behandlingen i hverdagen. iLs kræver derfor, at man er i stand til og har viljen til at yde en betydelig indsats, ved at afse den nødvendige tid i tæt samarbejde med barnet/den unge. 

Positiv indstilling, motivation og målbevidsthed er vigtige elementer i behandlingsprocessen, og Ingelis Arnsbjerg har god erfaring med at supervisere og vejlede, så forløbet opleves så positivt som muligt af familien.

Mange forældre oplever en stor glæde ved det hyppige samvær med barnet/den unge, og ved at være sammen om programmets aktiviteter. Nogle børn og unge  oplever en voksende glæde ved klassisk musik, og vil gerne fortsætte med at lytte til klassisk musik i hverdagen efter endt behandling.

Den klassiske musik som anvendes ved iLs::

De klassiske musikstykker er komponeret af de største klassiske komponister og indspillet af kompetente musikere i avancerede lydstudier.

Musikken er bearbejdet og filtreret, så den afspilles med specifikke frekvens mønstre, som  har vist sig at have en gavnlig effekt på hjernens funktion og udvikling. 

iLs udstyret:

Udstyret består af høretelefoner med boneconduction funktion ( knogleledning) , som transmitterer musikkens dybe frekvenser til det indre øre i form af vibration, samt en bæltetaske med en Ipod og forstærker . 

iLs kombineret med ergoterapi:

Metoden iLs har været anvendt gennem over 10 år i USA, og er nu anerkendt i mange lande eksempelvis England, Holland, Australien, Canada, Rusland, Indien, Columbia og Puerto Rico.

I USA har den anerkendte ergoterapeut og forsker Dr. Lucy Jane Miller i en årrække kombineret iLs med ergoterapeutisk behandling af børn med udviklingsvanskeligheder og sansebearbejdnings forstyrrelser på behandlingsklinikken Star Institute i Colorado.

Metoden passer godt ind i den ergoterapeutiske tilgang, idet den involverer graduerede sansemotoriske aktiviteter i nært samspil mellem barnet/den unge og  forældre eller andre omsorgspersoner.

 

iLs programmerne kan føre til fremskridt indenfor følgende områder:

 • Sensorisk bearbejdning ( eks. reduktion af sensitivitet , skærpet sensorisk registrering )
 • Social adfærd
 • Auditiv bearbejdning
 • Sproglig funktion
 • Læring ( Eks. læseevne, matematisk forståelse). 
 • Opmærksomhed og koncentration
 • Impulskontrol
 • Hukommelse
 • Motoriske færdigheder: Eks. Balance, kropskontrol og stabilitet, øje/hånd koordination
 • Motivation
 • Kreativitet
 • Fysisk og mental energi
 • Selvtillid 
 • Søvnkvalitet

Effekt af iLs:

Størstedelen af de børn og unge, som gennemfører et iLs behandlingsprogram gør markante udviklingsmæssige fremskridt på et eller flere af ovennævnte områder.

Der dog ingen garanti for signifikant effekt for alle.

 

Information om iLs og dokumentation af effekt gennem videnskabelig forskning og casestudies, samt interview med Dr. Ron Minson kan ses på følgende link:

http://www.integratedlistening.com

Hvordan kan man få behandlingsforløb med Integrated Listening Systems? 

Ingelis Arnsbjerg, ejer af virksomheden Sans og Samling, tilbyder iLs hjemmetræningsprogrammer efter forundersøgelse af barnets/den unges styrker, ressourcer og udfordringer. Undersøgelsen er vigtig i forhold til valg af iLs program.

Barnet/den unges pågældende Kommune kan ansøges om behandlingen, men ikke alle kommuner bevilger, og derfor vælger nogle forældre selv at betale. (Se takster under “Ydelser”  www.ingelisarnsbjerg.dk.

Ingelis Arnsbjergs kvalifikationer som iLs behandler består af:

 • Kvalificerende kursus i hjemmetræningsprogrammerne Total Focus Systems  ved Dr. Ron Minson og hans træningsteam på Cambridge University England . Maj 2011.
 • Opfølgende kursus ”iLs Pro,- advanced course”, Seattle, USA. Juli  2012.
 • Deltagelse i 1.  internationale iLs konference i Denver. September 2012
 • Deltagelse i 2. internationale iLs konference  i Denver Juli 2016.
 • Medarrangør af kvalificerende iLs kursus for behandlere i København september 2017 gennem bestyrelsesarbejde i Ergoterapi Fagligt Selskab for Børn og Unge.
 • Forventet påbegyndelse af uddannelse til iLs instruktør for behandlere januar 2019.

Ingelis kontaktes gerne for uddybende information om iLs og mulighederne for behandling i Danmark. Der kan ved lang ventetid eller geografiske behov henvises til øvrige ils behandlere i Danmark.

 

Ingelis Arnsbjerg Aut. Ergoterapeut for børn og unge

Information om Integrated Listening Systems ( iLs ) til voksne.

Integrated Listening Systems (iLs):

iLs er en lytteterapeutisk metode, med multisensorisk påvirkning, som har til formål at fremme,  organisere og styrke hjernefunktioner.

iLs kan modne og fremme sensorisk bearbejdning, opmærksomhed, koncentration, læring og kommunikation, samt styrke motorisk og sproglig udvikling.

iLs metoden er baseret på det forhold, at hjernen kan udvikle sig såvel anatomisk som funktionelt i reaktion på specifik stimulation. Denne neurologiske proces er videnskabeligt veldokumenteret og betegnes ” neuroplastisitet ”.

iLs metoden kombinerer en videnskabeligt velfunderet form for lytteterapi med aktiviteter som kan styrke visuo-motorisk kontrol og opmærksomhed, grov- og finmotorik, balance og koordination.

Behandlingsprogrammerne og deres varighed:

iLs tilbydes gennem hjemmetræningsprogrammer, som er designede med henblik på at styrke forskellige udviklingsområder og funktioner.

Klienten lytter til klassisk musik i sessioner af 1 times varighed via høretelefoner af høj kvalitet.

Såfremt der ikke er tolerance for 1 times lytning, kan sessionerne halveres til 30 minutters varighed.

Programmerne består af 24-60 sessioner og det anbefales, at der lyttes 3-5 gange ugentligt.

iLs kræver målbevidsthed, engagement og tålmodighed:

Behandlingen kan opleves som langvarig, og det kræver en indsats fra de fleste, at integrere iLs behandlingen i hverdagen. iLs kræver derfor, at klienten og hendes/hans omsorgspersoner kan  afse den nødvendige tid under tæt supervision fra en ergoterapeut, eller anden sundhedsfaglig person, om er certificeret i iLs metoden. 

Ingelis Arnsbjerg har god erfaring med at supervisere og vejlede, så forløbet opleves så positivt og overkommeligt som muligt af såvel klient som familie.

 

Den klassiske musik som anvendes ved iLs::

De klassiske musikstykker er komponeret af de største klassiske komponister og indspillet af kompetente musikere i avancerede lydstudier.

Musikken er bearbejdet og filtreret, så den afspilles med specifikke frekvens mønstre, som har vist sig at have en gavnlig effekt på hjernens funktion og udvikling. 

iLs udstyret:

Udstyret består af hovedtelefoner med en boneconductor (knogleleder)  indsat i hovedtelefonens bøjle , som transmitterer musikkens dybe frekvenser til det indre øre i form af vibration, samt en bæltetaske med en Ipod og en forstærker. 

iLs kombineret med ergoterapi:

Metoden iLs har været anvendt i over 12 år i USA, og er anerkendt i mange lande eksempelvis England, Tyskland, Holland, Australien, Canada, Rusland, Indien, Columbia og Puerto Rico.

I USA har den anerkendte ergoterapeut og forsker Dr. Lucy Jane Miller og hendes terapeuter på behandlingsklinikken STAT Institute i Denver, Colorado i over 10 år  kombineret iLs med ergoterapeutisk behandling af børn og unge med udviklingsvanskeligheder og sansebearbejdnings forstyrrelser.

Metoden passer godt ind i den ergoterapeutiske tilgang, idet den involverer graduerede sansemotoriske aktiviteter i nært samspil mellem klienten og hans/hendes omsorgspersoner.

iLs programmerne kan føre til positiv udvikling indenfor følgende områder:

 • Sensorisk bearbejdning (eks. reduktion af sensitivitet, skærpet sensorisk registrering)
 • Social adfærd
 • Auditiv bearbejdning
 • Sproglig funktion
 • Læring (eks. læseevne, matematisk forståelse). 
 • Opmærksomhed og koncentration
 • Impulskontrol
 • Hukommelse
 • Motoriske færdigheder: Eks. Balance, kropskontrol og stabilitet, øje/hånd koordination
 • Motivation
 • Kreativitet
 • Fysisk og mental energi
 • Selvtillid 
 • Søvnkvalitet

 

Effekt af iLs:

Størstedelen af de børn, unge og voksne som gennemfører et iLs behandlingsprogram gør markante udviklingsmæssige fremskridt på et eller flere af ovennævnte områder. Art og omfang af fremskridt er dog afhængig af målgruppen, og der er ingen garanti for signifikant effekt for alle.

 

Information om iLs og dokumentation af effekt gennem videnskabelig forskning og casestudies, samt interview med Clinical Director Dr. Ron Minson, psykiater og neurolog, som har udviklet og grundlagt iLs, kan ses på følgende link:

http://www.integratedlistening.com

Hvordan kan man få behandlingsforløb med Integrated Listening Systems? 

Ingelis Arnsbjerg, Aut. ergoterapeut og ejer af virksomheden Sans og Samling, tilbyder iLs hjemmetræningsprogrammer efter forundersøgelse af klientens  styrker, ressourcer og udfordringer. 

Klienten kan vælge at ansøge pågældende Kommune om bevilling af behandlingen, men ikke alle kommuner bevilger, og derfor vælger nogle  selv at finansiere forløbet. (Se takster under “Ydelser” www.ingelisarnsbjerg.dk.

Ingelis Arnsbjergs kvalifikationer som iLs behandler består af:

 • Kvalificerende kursus i hjemmetræningsprogrammerne Total Focus Systems ved Dr. Ron Minson og hans træningsteam på Cambridge University England . Maj 2011.
 • Opfølgende kursus ”iLs Pro,- advanced course”, Seattle, USA. Juli  2012.
 • Deltagelse i 1.  internationale iLs konference i Denver. September 2012
 • Deltagelse i 2. internationale iLs konference i Denver Juli 2016.
 • Medarrangør af kvalificerende iLs kursus for behandlere i København september 2017 gennem bestyrelsesarbejde i Ergoterapi Fagligt Selskab for Børn og Unge.
 • Uddannelse til iLs instruktør for terapeuter i Seattle og Denver i 2019/2020. Kvalificerende kursus i iLs forventes afholdt september 2020.

Jeg kontaktes gerne for uddybende information om iLs og mulighederne for behandling i Danmark. Der kan ved lang ventetid eller geografiske behov henvises til de  få ils behandlere det pt er i Danmark.

 

Ingelis Arnsbjerg Aut. Ergoterapeut for børn og unge