Undersøgelse af børn og unge
med sansemotoriske vanskeligheder

Undersøgelsen tilrettelægges individuelt udfra indledende oplysninger om arten og graden af barnets/den unges vanskeligheder.

Undersøgelsen består af:

  • Samtaler med forældre og eventuelt relevante fagpersoner omkring barnet/den unge.
  • Spørgeskema omkring barnets/den unges ressourcer, styrker og sansemæssige / motoriske præferencer og vanskeligheder.
  • Relevante standardiserede test af sansemotoriske færdigheder og sanseintegration.
  • Observationer af barnet/den unge i leg og aktivitet.