Foredrag og kurser

Eksempler på emner :

  • Børns sansemotoriske udvikling og behov.
  • Sanseintegration – fundament for kropsbevidsthed og aktivitet.
  • Sanseintegrationsforstyrrelser hos børn med ADHD.
  • Sanseintegrations forstyrrelser hos børn med ADHD i familiepleje.
  • Sanseintegration for voksne med svær udviklingshæmning.
  • Det taktile sansesystem og metoder til fremning af kropsbevidsthed og afspænding.

Fælles for alle foredrag og kurser er fokus på menneskets individuelle sansemotoriske behov, og unikke profil hvad angår sensoriske tærskler og præferencer.

Hvordan kan vi som omsorgspersoner aktivt bidrage til, at barnet eller den udviklingshæmmede voksne bedst muligt får sine sensoriske og motoriske behov imødekommet ?

Hvordan kan vi gennem indsigt og forståelse, aktivitets tilbud, tilrettelæggelse af miljø udfra læringsstil og sensoriske behov gøre en forskel i mennesker med særlige behovs liv ?