Sans & Samlings målsætning

Min virksomheds formål er at udføre undersøgelses og interventions opgaver primært omkring børn og unge med sansemotoriske vanskeligheder.

Gennem ergoterapi ønsker jeg at bidrage til øget forståelse for denne gruppe børns udfordringer, samt aktivt at medvirke til, at det henviste barns sansemotoriske funktion udvikles og styrkes optimalt, så det kan trives og lykkes igennem aktivitet, læring og nære relationer.