Ny ydelse: Integrated listening –
anerkendt udviklingsfremmende lytteterapi.

Information om Safe and Sound Protocol (SSP)

Dr. Stephen Porges

Safe and Sound Protocol

 

Information om Safe and Sound Protocol (SSP).

SSP er et 5 dages lytteterapeutisk program, som har til formål at reducere lydfølsomhed, stress og følelsesmæssig ubalance samt styrke socialt engagement og kommunikation. SSP afbalancerer den fysiologiske og følelsesmæssige tilstand, så lytterens udgangspunkt for samspil, kommunikation, læring og selvforståelse forbedres

SSP er udviklet af Dr. Stephen Porges, som er Psykiater og internationalt anerkendt forsker i neurofysiologi.

SSP er baseret på Dr. Stephen Porges “Polyvagale Teori”, om Vagus nervens funktion og rolle, i afstemning af det autonome nervesystem med henblik på at fremme indre ro, tryghed og følelsesmæssig balance. SSP er udviklet på baggrund af 4 årtiers forskning i forholdet mellem det autonome nervesystem og sociale og følelsesmæssige processer.

Den følelsesmæssige og fysiologiske tilstand hos mennesket kan være afgørende for, hvordan vi indgår i socialt samspil, hvordan vi lærer og hvordan vi løser opgaver.

SSP bygger på neuroplasticitet (hjernens kapacitet for organisatorisk og funktionel forandring) og består af lytning til musik, der er blevet behandlet og filtreret specifikt med henblik på at regulere nervesystemets tilstand, fremme en følelse af tryghed samt evnen til at indgå i socialt samspil. En mere afbalanceret fysiologiske tilstand kan fremme lytterens evne til at forstå og indgå mere reguleret og afstemt i menneskelig kommunikation, og forstå den følelsesmæssige betydning af sproget. Når samspil og kommunikation forbedres, kan det indvirke positivt på social adfærd og engagement og kan være stressreducerende.

Forskningsbaseret terapi har vist gode resultater for en række målgrupper, eksempelvis børn, unge og voksne med sanseintegrations forstyrrelser, autisme og ADHD.

SSP er oprindeligt udviklet til reduktion af auditiv hypersensitivitet (lydfølsomhed). Metoden har yderligere vist sig at have positiv effekt på eksempelvis følgende områder:

 • Traumerelateret tilstand.
 • Socialt engagement.
 • Følelsesmæssig adfærd og kontrol af temperament.
 • Selvregulering / modtagelighed for ydre regulering.
 •  Ængstelse og stress.
 •  Kommunikation og samspil.
 •  Forstyrrelser i opmærksomhed og koncentration.

Musikken som indgår i SSP er audio-teknologisk bearbejdet med henblik på at modne og træne hjernen til større tolerance for lydpåvirkning, og forbedret auditiv perception af den menneskelige stemme. SSP består af 1 times lytning til enten børne,- eller voksen spor med bearbejdede musiknumre via hovedtelefoner i 5 dage under nær supervision af kvalificeret behandler.

SSP praktiseres kun af kvalificerede behandlere, som har gennemgået træningskurser ved Integrated Listening Systems. Ergoterapeut Ingelis Arnsbjerg har gennemgået 2 workshops med Dr. Stephen Porges, suppleret med opfølgende E-learning og har i april 2019 deltaget i en International SSP konference.

Yderligere oplysninger fås via dette link.: http://integratedlistening.com/ssp-safe-sound-protocol/ eller hos Ingelis Arnsbjerg, Aut. Ergoterapeut Tlf. 27128821 Mail: sansogsamling@mail.dk

Dr. Stephen Porges og Ingelis Arnsbjerg, Atlantic Beach, Florida april 2019

Information om Safe and Sound Protocol (SSP) til voksne

Dr. Stephen Porges

Safe and Sound Protocol

 

Information om Safe and Sound Protocol (SSP) til voksne.

SSP er et 5 sessioners lytteterapeutisk program, som primært har som formål, at reducere lydfølsomhed samt afbalancere et belastet nervesystem og derigennem reducere stress.

Lytningen foregår i en periode på 5-10 dage og lytteren skal være under supervision af en kvalificeret SSP behandler, som har gennemgået det sidst opdaterede SSP kursus gennem Integrated Listening Systems.

SSP’s effekt:
SSP kan afbalancere den fysiologiske og følelsesmæssige tilstand, så lytterens udgangspunkt for samspil, kommunikation, læring og selvforståelse forbedres.
Derfor kan SSP indvirke fremmende for et efterfølgende terapeutisk forløb, ved at afstemme nervesystemet til større parathed til at kunne tage imod udviklende, afklarende, dybdegående eller lindrende behandling.
SSP er oprindeligt udviklet til reduktion af auditiv hypersensitivitet (lydfølsomhed). Metoden har yderligere vist sig at have positiv effekt på eksempelvis følgende områder:

 • Traumerelateret tilstand.
 • Ængstelse og stress.
 • Følelsesmæssig adfærd og kontrol af temperament.
 • Socialt engagement.
 • Kommunikation og samspil.
 • Forstyrrelser i opmærksomhed og koncentration

Udviklingen af SSP:
SSP er udviklet af Dr. Stephen Porges, som er Psykiater og internationalt anerkendt forsker i neurofysiologi.

SSP er baseret på Dr. Stephen Porges “Polyvagale Teori”, om Vagus nervens funktion og rolle, i afstemning af det autonome nervesystem med henblik på at fremme ro, afslapning og en følelse af tryghed.

SSP er udviklet på baggrund af 4 årtiers forskning i forholdet mellem det autonome nervesystem og sociale samt følelsesmæssige processer.
Den følelsesmæssige og fysiologiske tilstand hos mennesket kan være afgørende for, hvordan vi indgår i socialt samspil, hvordan vi arbejder med os selv, lagrer lærer og løser opgaver.
SSP bygger på neuroplasticitet (hjernens kapacitet for organisatorisk og funktionel forandring).

SSP’s musiknumre og deres indvirkning:
Gennem 5 sessioner af hver en times varighed, lyttes til bearbejdede musiknumre af kendte kunstnere som eksempelvis Simon and Garfunkel og Creedence Clearwater Revival.

Musikken som indgår i SSP er audio-teknologisk bearbejdet med henblik på at modne og træne hjernen til større tolerance for lydpåvirkning, og forbedret auditiv perception af den menneskelige stemme.
Vagusnerven stimuleres gennem musikken, og kranienervens øgede aktivitet reducerer stressberedskab og afstemmer indre organers funktion.
En mere afbalanceret fysiologisk tilstand kan fremme lytterens evne til at forstå og indgå mere reguleret og afstemt i menneskelig kommunikation, og forstå den følelsesmæssige betydning af sproget.

Hvor praktiseres SSP?
SSP praktiseres kun af kvalificerede behandlere, som har gennemgået kurser ved Integrated Listening Systems.

Ergoterapeut Ingelis Arnsbjerg har gennemgået 2 workshops med Dr. Stephen Porges, suppleret med opfølgende E-learning og har i april 2019 deltaget i en International SSP konference.

Yderligere oplysninger fås via dette link.: http://integratedlistening.com/ssp-safe-sound-protocol/

eller hos:

Ingelis Arnsbjerg, Aut. Ergoterapeut Tlf. 27128821

Mail: sansogsamling@mail.dk

www.ingelisarnsbjerg.dk

Dr. Stephen Porges og Ingelis Arnsbjerg, Atlantic Beach, Florida april 2019

Information om Integrated Listening Systems ( iLs ).

Integrated Listening Systems (iLs):

iLs er en lytteterapi gennem multisensorisk påvirkning kan fremme, organisere og styrke hjernefunktioner hos børn, unge og voksne med udviklings udfordringer eller forstyrrelser.

iLs kan modne og fremme sensorisk bearbejdning, opmærksomhed, koncentration, læring, sproglig udvikling, kommunikation og social adfærd samt styrke motorisk og sproglig udvikling.

iLs metoden er baseret på det forhold, at hjernen kan udvikle sig såvel anatomisk som funktionelt i reaktion på specifik stimulation. Denne neurologiske proces er videnskabeligt veldokumenteret og betegnes ” neuroplastisitet ”.

iLs metoden kombinerer lytning til klassisk musik med aktiviteter som kan styrke visuo-motorisk kontrol og opmærksomhed, grov- og finmotorik, balance, koordination og motorisk planlægning.

Behandlingsprogrammerne og deres varighed:

iLs kan tilbydes som hjemmetræningsprogrammer, som er designede med henblik på at styrke forskellige udviklingsområder og funktioner. iLs kan også udføres i forbindelse med behandling i ergoterapeutisk klinik.

Barnet, den unge eller voksne lytter til klassisk musik i sessioner af 1 times varighed via høretelefoner af høj kvalitet.

Programmerne består af 20-60 sessioner og der lyttes 3-5 gange ugentligt.

iLs kræver tid, engagement og målbevidsthed:

Behandlingen kan opleves som langvarig, og det er en tidskrævende opgave, at integrere iLs behandlingen i hverdagen. iLs kræver derfor, at man er i stand til og har viljen til at yde en betydelig indsats, ved at afse den nødvendige tid i tæt samarbejde med den person, som gennemgår behandlingen.

Positiv indstilling, motivation og målbevidsthed er vigtige elementer i behandlingsprocessen, og Ingelis Arnsbjerg har god erfaring med at supervisere og vejlede, så forløbet opleves så positivt og varieret som muligt af familien.

Mange forældre oplever en stor glæde ved det hyppige samvær med barnet/den unge, og ved at være sammen om programmets aktiviteter. Nogle børn og unge oplever en voksende glæde ved klassisk musik, og vil gerne fortsætte med at lytte til klassisk musik i hverdagen efter endt behandling.

Den klassiske musik som anvendes ved iLs:

De klassiske musikstykker er komponeret af nogle af de største klassiske komponister og indspillet af kompetente musikere i avancerede lydstudier.
Musikken er bearbejdet og filtreret, så den afspilles med specifikke frekvens mønstre, som har vist sig at have en gavnlig effekt på hjernens organisering, modning og funktion.

iLs udstyret:

Udstyrets hovedtelefoner har integreret boneconduction (knogleledning), via en lille metalenhed indsat i hovedtelefonernes bøjle, som transmitterer musikkens dybe frekvenser til det indre øre i form af vibration. Udstyret består derudover af en Ipod hvor programmerne er lagt ind, en forstærker, en bæltetaske til udstyret som tillader at lytteren er i fysisk aktivitet.

iLs kombineret med ergoterapi:

Metoden iLs har været anvendt gennem over 10 år i USA, og er nu anerkendt i mange lande eksempelvis England, Holland, Japan, Australien, Canada, Rusland, Indien, Columbia og Puerto Rico.

I USA har den anerkendte ergoterapeut og forsker Dr. Lucy Jane Miller i en årrække kombineret iLs med ergoterapeutisk behandling af børn, unge og voksne med udviklingsvanskeligheder og sensoriske bearbejdnings forstyrrelser på behandlingsklinikken for Sensory Processing Disorder STAR Institute i Denver, Colorado.

Metoden passer godt ind i den ergoterapeutiske tilgang, idet den involverer graduerede sansemotoriske aktiviteter i nært samspil mellem barnet/den unge og forældre eller andre omsorgspersoner.

iLs programmerne kan føre til fremskridt indenfor følgende områder :

 • Sensorisk bearbejdning (Eks. reduktion af sensitivitet, skærpet sensorisk registrering)
 • Social adfærd
 • Auditiv bearbejdning
 • Sproglig funktion
 • Læring (Eks. læseevne, matematisk forståelse).
 • Opmærksomhed og koncentration
 • Impulskontrol
 • Hukommelse
 • Motoriske færdigheder: Eks. Balance, kropskontrol og stabilitet, øje/hånd koordination
 • Motivation
 • Kreativitet
 • Fysisk og mental energi
 • Selvtillid
 • Søvnkvalitet

Effekt af iLs :

Langt størstedelen af klienter, som gennemfører iLs behandling gør markante udviklingsmæssige fremskridt på et eller flere af ovennævnte områder.

Der dog ingen garanti for signifikant effekt for alle.

Information om iLs og dokumentation af effekt gennem videnskabelig forskning og casestudies, samt interview med Dr. Ron Minson kan ses på følgende link:

https://integratedlistening.com/research/

Hvordan kan man få behandlingsforløb med Integrated Listening Systems?

Ingelis Arnsbjerg, ejer af virksomheden Sans og Samling, tilbyder iLs hjemmetræningsprogrammer efter forundersøgelse af barnets/den unges styrker, ressourcer og udfordringer. Undersøgelsen er vigtig i forhold til valg af iLs program.

Barnet/den unges forældre kan ansøge deres pågældende kommune om bevilling af behandlingen, men ikke alle kommuner bevilger.

Ønsker man selv at betale for behandlingen, kan omkostningerne ses under “Ydelser” på Sans og Samlings hjemmeside www.ingelisarnsbjerg.dk.

Ingelis Arnsbjergs kvalifikationer som iLs behandler:

 • Kvalificerende kursus i hjemmetræningsprogrammerne Total Focus Systems ved Dr. Ron Minson og hans træningsteam på Cambridge University England Maj 2011.
 • Opfølgende kursus ”iLs Pro,- advanced course”, Seattle, USA. Juli 2012.
 • Deltagelse i 1. internationale iLs konference i Denver. September 2012
 • Deltagelse i 2. internationale iLs konference i Denver Juli 2016.
 • Medarrangør af kvalificerende iLs kursus for behandlere i København september 2017 gennem bestyrelsesarbejde i Ergoterapi Fagligt Selskab for Børn og Unge.
 • Uddannelse som iLs instruktør for behandlere i Seattle Wa. Oktober 2019 og i Denver Co. i februar 2020.
 • Færdiguddannet iLs instruktør marts 2020.
 • Kvalificerende iLs kursus afholdes i oktober 2020 i Danmark.

Jeg kontaktes gerne for uddybende information om iLs og mulighederne for behandling i Danmark. Der kan ved lang ventetid eller geografiske behov henvises til øvrige ils behandlere i Danmark.

Ingelis Arnsbjerg Aut. Ergoterapeut for børn og unge